Prehľad Služieb

      Online poradenstvo

      Psychologické poradenstvo („klasické“ alebo v pohybe)

      Zbrojné preukazy (vyšetrenie psych.spôsobilosti pre žiadateľov/držiteľov zbrojného preukazu)

      Odborné poradenstvo (pri odobratom vodičáku za jazdu pod vplyvom alkoholu/iných omamných látok)

      Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov (sk.B,C,D,E)

      Klinická psychodiagnostika – SBS bez zbrane a iné (klinicko-psychologické vyšetrenie)

      Mediácia (pri riešení vzťahových, rodičovských, rodinných problémov)