Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov

Podľa zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke –  sa každých 5rokov (po dovŕšení 65rokov života každé 2 roky) musia podrobiť o.i. preskúmaniu psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo u dopravného psychológa tieto profesie:

          Žiadatelia o vodičské sk. C,D,E, príp.rozšírenie skupiny

          Profesionálni vodiči sk.C,D,E

          Neprofesionálni vodiči („klasickí vodiči osobného auta“ po dovŕšení veku 65rokov života), pokiaľ ich odošle všeobecný lekár

          Taxislužba, zasielateľstvo, poštové služby

          Inštruktori autoškôl (žiadatelia aj aktívni)

          Všetci, ktorým to nariadi polícia na základe odobratia vodičského preukazu pre jazdu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok