Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov

Odborné poradenstvo u nás:
Kvalifikovane: odbornú spôsobilosť na výkon pre certifikovanú činnosť Dopravná psychológia som získala v r. 2010
Odborne: skupiny OP vediem od r.2010, kedy prišiel zákon do platnosti
Ľudsky: nehodnotíme, nekritizujeme, pomáhame k opätovnému získaniu VP

Postup po zadržaní VP:
1. Polícia
2. Psychiater (ten Vám vystaví potvrdenie ne/závislosti na omamných látkach)
3. Polícia (odovzdáte doklad od psychiatra a dostanete Rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu)
4. Zavoláte naše centrum 0951 317 623 alebo napíšete mail na: tkacova.erika07@gmail.com, kde si dohodnete s nami termín pre absolvovanie Odborného                             poradenstva
5. Po absolvovaní OP obdržíte od nás doklad, ktorý odnesiete na políciu
6. Tu sa naša pomoc na Vašej ceste k opätovnému získaniu VP končí, ďakujeme za spoluprácu
a želáme všetko dobré pri ďalších krokoch.