Zbrojné preukazy

Každý žiadateľ o zbrojný preukaz a držiteľ každých 10rokov musí – podľa zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a podľa vyhlášky 105/2012 Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 229/2011 Ministerstva zdravotníctva o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho a psychologického posudku – absolvovať psychologické vyšetrenie na posúdenie psychickej spôsobilosti.