Klinická psychodiagnostika

–          Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe, agentúre, tzv. SBS bez zbrane – každý, kto chce pracovať ako SBSkár alebo „strážnik“ bez zbrane, podľa zákona musí absolvovať zdravotnú spôsobilosť, ktorej súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti na túto prácu.

–          Klinické vyšetrenie pre vlastnú potrebu (lepšie spoznanie seba) alebo pre potreby odporúčajúceho lekára (napr.pre lepšie nastavenie liečby, stanovenie dg a pod.)