Klinická psychodiagnostika

          Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe, agentúre, tzv. SBS bez zbrane – každý, kto chce pracovať ako SBSkár alebo „strážnik“ bez zbrane, podľa zákona musí absolvovať zdravotnú spôsobilosť, ktorej súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti na túto prácu.

          Klinické vyšetrenie pre vlastnú potrebu (lepšie spoznanie seba) alebo pre potreby odporúčajúceho lekára (napr.pre lepšie nastavenie liečby, stanovenie dg a pod.)