O mne

Vyštudovala som jednoodborové štúdium Psychológia na FiF UK Bratislava. Následne som sa zamestnala ako psychológ v súkromnom zdravotníckom zariadení, kde som pôsobila skoro 15rokov. V januári 2020 som si zriadila vlastné pracovisko klinickej a dopravnej psychológie. Vďaka dlhoročnej praxi a práci v obore som získala postupne odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej pracovnej činnosti v odbore Klinická psychológia a na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia. Momentálne som zaradená do špecializačného štúdia v odbore Poradenská psychológia. Vďaka úspešnej rigoróznej skúške som získala titul „PhDr.“.

Absolvovala som 1.modul hlbinne a dynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku SUR v Prahe. V rámci povinného ďalšieho vzdelávania v obore sa pravidelne zúčastňujem rôznych konferencií, absolvujem rôzne kurzy ako terapeuticky zamerané, tak zamerané na diagnostiku detí i dospelých (napr. ROR, Hand test, Scénostest…., kurzy orientované na vzťahovú väzbu, párové poradenstvo atď), rovnako tak zamerané na pracovnú oblasť Dopravnej psychológie (aktívna účasť a spoluorganizácia pravidelnej medzinárodnej konferencie „Transport PsychologyTrends“)

Dlhé roky som pracovala ako vyučujúci lektor pre študentov SZU (predmety „Komunikácia, Klinická psychológia, Psychoterapia). Už niekoľko rokov externe spolupracujem s Alianciou výživových poradcov  ako prednášajúci lektor (Psychológia pre výživových poradcov, Prepojenie tela a psychiky) V rámci mediácie (t.j.mimosúdne riešenie sporov) spolupracujem ako psychológ s rôznymi mediátormi, advokátmi a rozvádzajúcimi sa klientami, ktorí chcú využiť služby psychológa v tomto životnom období.

Po úspešnom absolvovaní kurzu v r.2018 pracujem ako Mediátor. Pravidelne sa zúčastňujem pasívne i aktívne rôznych konferencií, som zapojená do pilotného projektu „Cochem“ ako mediátor i ako psychológ.
Od roku 2019 pracujem ako Súdny znalec v odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia.

Tu si môžete overiť moje vzdelanie:

Psychológ –
Slovenská komora psychológov – evid.č. 4D443

Mediátor –
evid.č. 1842 (https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/mediator/mediator_2469)

Súdny znalec
– evid.č. 915571 (https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/znalec/znalec_18631


Erika Tkáčová
Životopis