Psychologické poradenstvo

          Individuálne (životné konkrétne problémy, krízy, problémy ťažko opísateľné no život ovplyvňujúce, problémy vychádzať s druhými no i sám so sebou….)    

          Párové (krízy vo vzťahu, opakujúce sa problémy vo vzťahu, nefungujúce vzťahy, dilema či vzťah udržať alebo ukončiť….)

          Rodičovské (problémy pri výchove, rozdielne výchovné prístupy rodičov….)

          Expárové, no stále rodičovské (nie ste už partnermi, no máte spoločné deti a nedokážete sa zhodnúť či dohodnúť čo je v jeho najlepšom záujme smerom do budúcnosti)

          Rodinné (práca s celou rodinou – rodičia a deti – dokáže byť najefektívnejšia, ak sa celá rodina navzájom podporuje a na sebe pracuje)

Poradenstvo môže prebiehať „klasicky“ v priestoroch môjho pracoviska klinickej psychológie (Cukrová 14) alebo formou tzv. Poradenstva v pohybe (v rámci prechádzky alebo poklusu vonku na čerstvom vzduchu – v Medickej záhrade a okolí alebo na Vami vybranom mieste – Železná studienka, Kuchajda atď)