Psychologické poradenstvo

–          Individuálne (životné konkrétne problémy, krízy, problémy ťažko opísateľné no život ovplyvňujúce, problémy vychádzať s druhými no i sám so sebou….)    

–          Párové (krízy vo vzťahu, opakujúce sa problémy vo vzťahu, nefungujúce vzťahy, dilema či vzťah udržať alebo ukončiť….)

–          Rodičovské (problémy pri výchove, rozdielne výchovné prístupy rodičov….)

–          Expárové, no stále rodičovské (nie ste už partnermi, no máte spoločné deti a nedokážete sa zhodnúť či dohodnúť čo je v jeho najlepšom záujme smerom do budúcnosti)

–          Rodinné (práca s celou rodinou – rodičia a deti – dokáže byť najefektívnejšia, ak sa celá rodina navzájom podporuje a na sebe pracuje)

Poradenstvo môže prebiehať „klasicky“ v priestoroch môjho pracoviska klinickej psychológie (Cukrová 14) alebo formou tzv. Poradenstva v pohybe (v rámci prechádzky alebo poklusu vonku na čerstvom vzduchu – v Medickej záhrade a okolí alebo na Vami vybranom mieste – Železná studienka, Kuchajda atď)