Cenník

Nakoľko nemám zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, všetky služby sú plne hradené zo strany klienta. Platba možná v hotovosti alebo prevodom na účet (po vzájomnej dohode, formou faktúry).

Všetky ceny sú konečné, nie som platca DPH.

PSYCHOL.PORADENSTVO

Jednorázová (nezáväzná) konzultácia ohľadom konkrétneho problému 

60€/50min. 

Psychologické poradenstvo individuálne

60€/50min. 

Psychologické poradenstvo
párové/rodičovské

80€/90min.

Psychologická konzultácia výsledkov vyšetrenia

zadarmo/30min.
(15€/každá ďalšia začatá polhodina)

Psychol.konzultácia pre zákonného zástupcu ohľadom prebiehajucej práce s dieťaťom

zadarmo/30min.
(15€/každá ďalšia začatá polhodina)

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov (sk. B,C,D,E) 

100€/skupina
(+20€ každá ďalšia skupina)

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov (taxi, pošta, zasielateľstvo, inštruktori v autoškole) 

100€/každá kategória
(+20€ každá ďalšia)

Dopravno-psychologické vyšetrenie po odobratí vod.preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu/inej návykovej omamnej látky

150€ 

Odborné poradenstvo

300€ 

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA ZBRANE, SBS, ….

Psychická spôsobilosť pre zbrojný preukaz

100€

Klinické vyšetrenie SBS bez zbrane

100€
(vrátane správy pre odosielajúceho všeob.lekára) 

Klinické vyšetrenie
(pre potreby odosielajúceho lekára, pre vlastnú potrebu) 

150€
(vrátane niekoľkohodinového vyšetrenia a správy za prvé 2strany, každá ďalšia strana 50€)

MEDIÁCIA

Nezáväzná konzultácia pred začatím mediácie

70€/60min.

Samotná mediácia 

70€/60min.

V cene je zahrnuté: preštudovanie prineseného materiálu, sms/ telefonická/mailová komunikácia s účastníkmi ohľadom termínov, predpríprava Mediačnej dohody, prípadná informatívna správa pre súd – po zbavení mlčanlivosti zo strany klientov

STORNO POPLATKY

Zo strany klienta:

Storno poplatok za zrušené sedenie viac ako 24hod.pred dohodnutým termínom 0€

Storno poplatok za zrušené sedenie menej ako 24hod.pred dohodnutým termínom – plná cena sedenia

Cenník platný od 1.1.2023