Cenník

Nakoľko nemám zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, všetky služby sú plne hradené zo strany klienta. Platba možná v hotovosti alebo prevodom na účet (po vzájomnej dohode, formou faktúry).

Všetky ceny sú konečné, nie som platca DPH.

(o konkrétnom druhu poradenstva vhodného práve pre riešenie Vášho problému sa vzájomne dohodneme na prvom, nezáväznom online stretnutí)

PSYCHOL.PORADENSTVO

Jednorázová (nezáväzná) konzultácia ohľadom konkrétneho problému 

50€/50min. 

Psychologické poradenstvo individuálne

50€/50min. 

Psychologické poradenstvo
párové/rodičovské

70€/90min.

Psychologická konzultácia výsledkov vyšetrenia

zadarmo/30min.
(10€/každá ďalšia začatá polhodina)

Psychol.konzultácia pre zákonného zástupcu ohľadom prebiehajucej práce s dieťaťom

zadarmo/30min.
(10€/každá ďalšia začatá polhodina)

Poradenstvo v pohybe

40€/60min.

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov (sk. B,C,D,E) 

80€/skupina
(+15€ každá ďalšia skupina)

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov (taxi, pošta, zasielateľstvo, inštruktori v autoškole) 

80€/každá kategória
(+15€ každá ďalšia)

Dopravno-psychologické vyšetrenie po odobratí vod.preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu/inej návykovej omamnej látky

120€ 

Odborné poradenstvo

250€ 

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA ZBRANE, SBS, …. 

Psychická spôsobilosť pre zbrojný preukaz

80€

Klinické vyšetrenie SBS bez zbrane

80€
(vrátane správy pre odosielajúceho všeob.lekára) 

Klinické vyšetrenie
(pre potreby odosielajúceho lekára, pre vlastnú potrebu) 

150€
(vrátane niekoľkohodinového vyšetrenia a správy za prvé 2strany, každá ďalšia strana 50€)

MEDIÁCIA

Nezáväzná konzultácia pred začatím mediácie

50€/60min.

Samotná mediácia 

60€/60min.

V cene je zahrnuté: preštudovanie prineseného materiálu, sms/ telefonická/mailová komunikácia s účastníkmi ohľadom termínov, predpríprava Mediačnej dohody, prípadná informatívna správa pre súd – po zbavení mlčanlivosti zo strany klientov

(o konkrétnom druhu poradenstva vhodného práve pre riešenie Vášho problému sa vzájomne dohodneme na prvom, nezáväznom online stretnutí)


PSYCHOLOGICKÈ PORADENSTVO

 

Jednorázová (nezáväzná) konzultácia ohľadom konkrétneho problému

Psychologické poradenstvo individuálne

Psychologické poradenstvo párové/rodičovské

Psychologická konzultácia výsledkov vyšetrenia 
(10€/každá ďalšia začatá polhodina)

Psychol.konzultácia pre zákonného zástupcu ohľadom prebiehajucej práce s dieťaťom 

(10€/každá ďalšia začatá polhodina)

Poradenstvo v pohybe

  

50€/50min


50€/50min

70€/90min


zadarmo/30min


zadarmo/30min

40€/60min

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov
(sk. B,C,D,E)

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov
(taxi, pošta, zasielateľstvo, inštruktori v autoškole)

Dopravno-psychologické vyšetrenie po odobratí vod.preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu/inej návykovej omamnej látky

Odborné poradenstvo

 

                                                                                   
                                                                                              80€
                                                  (+15€ každá ďalšia skupina)

80€
(+15€ každá ďalšia skupina)

                                                                                            120€

                                                                                            250€

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA ZBRANE, SBS, ….

Psychická spôsobilosť pre zbrojný preukaz

Klinické vyšetrenie SBS bez zbrane
(vrátane správy pre odosielajúceho všeob.lekára)

Klinické vyšetrenie
(pre potreby odosielajúceho lekára, pre vlastnú potrebu)
(vrátane niekoľkohodinového vyšetrenia a správy  za prvé 2 strany, každá ďalšia strana 50€)

 

 


                                                                                              80

                                                                                              80€


150€

MEDIÁCIA

Nezáväzná konzultácia pre začatím mediácie

Samotná mediácia

 

50€/60min

 60€/60min

STORNO POPLATKY

Zo strany klienta:

Storno poplatok za zrušené sedenie viac ako 24hod.pred dohodnutým termínom 0€

Storno poplatok za zrušené sedenie menej ako 24hod.pred dohodnutým termínom – plná cena sedenia