Mediácia

Pri mimosúdnom riešení sporov sa sústreďujem hlavne na oblasť okolo vzťahov a nastavenia dohody efektívneho fungovania do budúcnosti (v čase počas alebo po rozvode, úprava styku s dieťaťom, úprava rodičovských vzťahov a pod.) Spísanie vyhovujúcej a dobre nastavenej  Mediačnej dohody je najlepším predpokladom pre zaistenie dobre fungujúcich vzťahov po rozvode ako pre rodičov a ostatných (i nových)členov rodín, tak hlavne pre spoločné deti.