Odborné poradenstvo

Každý, komu je odobratý vodičský preukaz pre jazdu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok (novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)), sa o.i.musí podrobiť tzv.Odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.