Odborné poradenstvo

Každý, komu je odobratý vodičský preukaz pre jazdu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok (novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)), sa o.i.musí podrobiť tzv.Odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.

Podľa zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke –  sa každých 5rokov (po dovŕšení 65rokov života každé 2 roky) musia podrobiť o.i. preskúmaniu psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo u dopravného psychológa tieto profesie:

–          Žiadatelia o vodičské sk. C,D,E, príp.rozšírenie skupiny

–          Profesionálni vodiči sk.C,D,E

–          Neprofesionálni vodiči („klasickí vodiči osobného auta“ po dovŕšení veku 65rokov života), pokiaľ ich odošle všeobecný lekár

–          Taxislužba, zasielateľstvo, poštové služby

–          Inštruktori autoškôl (žiadatelia aj aktívni

–          Všetci, ktorým to nariadi polícia na základe odobratia vodičského preukazu pre jazdu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok